Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Hele huset
Arrangør Styret
Styret
Dato 15. mars 2015
Tid 23.59 - 00.00
Billett Billett inkludert i inngang
Aldersgrense 20 år

Søk samfundetstyret!

Øyvind ble onsdag 25. februar valgt til ny leder av Studentersamfundet i Trondhjem og han trenger nå din hjelp.

Er du en person som tør å si din mening, utfordre og stille spørsmål? Da bør du vurdere å søke Styret ved Studentersamfundet i Trondhjem!

Styret er Studentersamfundets ansikt utad og består av 8 til 10 engasjerte mennesker som brenner for å løfte Samfundet opp og frem. Ved siden av representasjon består Styrets arbeidsoppgaver blant annet av å sette dagsorden gjennom ukentlige Samfundsmøter, fremme medlemmenes sak og å utarbeide Samfundets politiske profil.

Personer som ikke har erfaring på Samfundet er like velkomne til å søke som dem med lang fartstid i husets gjenger. Det eneste kravet er medlemskap i Studentersamfundet og dette kan selvfølgelig skaffes innen Styret tar over 17.mai. Den viktigste egenskapen er engasjement!

Høres dette spennende ut? Ta kontakt med Øyvind (se mail nederst) for en uforpliktende kaffeprat dersom du ønsker å høre mer om hva det innebærer å sitte i Styret ved Studentersamfundet i Trondhjem.

Søknadsfrist: Søndag 15.mars kl. 23:59.

Stillingsbeskrivelse

  • Nestleder: Som nestleder har du mulighet til å velge mange av arbeidsoppgavene dine selv på bakgrunn av styrets målsetning. Dine faste arbeidsoppgaver er å referere fra Samfundsmøter, være møteleder på styremøtene og steppe inn for lederen når det trengs. Du får som nestleder anledning til å delta i kommunale og akademiske forum, samtidig som at du får jobbet med mange av gjengene på huset.

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte Åse Hestnes: nestleder@samfundet.no

  • Økonomiansvarlig: Økonomiansvarlig har ansvaret for styrets budsjett og den økonomiske driften av styrets aktiviteter. Du får oversikt over hele styrets program og satt dette i en økonomisk kontekst.

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte Jonas Bjerkelund: styret-oko@samfundet.no

  • Temaansvarlig: Ved å søke temaansvarlig kan du få påvirke samfundsmøtene og styrets politiske profil direkte. Temaansvarlig jobber med å planlegge samfundsmøtene, booke innledere og setter fokus på dagsaktuelle tema. På grunn av diversitet og arbeidsmengde tar styret opp flere temaansvarlige som jobber parallelt med å fylle lørdagene i semesteret.

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte Tony Kjensli Bjerketveit og Petter Langlete: styret-tema@samfundet.no

  • Huskoordinator: Huskoordinator er ansvarlig for drift og praktisk gjennomføring av styrets arrangementer. Stillingen krever at man opparbeider seg god kjennskap til huset, gjenger og administrasjon. Det er huskoordinator sitt ansvar å koordinere tekniske gjenger og kunsteriske innslag under Samfundsmøter og delta i tekniske forum på huset.

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte Geir Eikeland på: styret-huskoordinator@samfundet.no

  • Linjeforenings og internarrangementsansvarlig: Som Linjeforenings og internarrangementsansvarlig så vil du være et naturlig kontaktpunkt for linjeforeninger og andre grupperinger opp mot resten av huset og bistå disse til å kunne ta i bruk husets lokaler. Du vil også være ansvarlig for planlegging og koordinering av Styrets arrangementer utenom Samfundsmøtene. Dette er for eksempel Bydagen, 17. Mai, SIGP og mer.

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte Bjørg Helene Andorsen på: styret-arrangement@samfundet.no

  • PR-/Presseansvarlig: Søker du PR-/Presseansvarlig ønsker du å fylle Storsalen på Samfundsmøtene gjennom markedsføring og presseomtale. Stillingen er todelt mellom ansvar for profilering av styrets arrangementer, og ansvar for kontakt med presse. Du deltar også i PR-forum og sørger for at MG har informasjonen de trenger for å bleste styrets møter.

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte Miriam Wang Pedersen på: styret-presse@samfundet.no

Selv om Styret har mange forskjellige stillinger så er det en liten gruppe mennesker som kommer til å jobbe mye med hverandre. Det er derfor en selvfølge at man også jobber litt med alt Styret har å gjøre og at stillingene kun beskriver hovedfokusområdet til vervene.

Søknader eller spørsmål om stillingene sendes til Leder@samfundet.no. Søknaden bør inneholde litt om deg selv og hvorfor akkurat du bør være med i det nye Styret ved Studentersamfundet i Trondhjem.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler