Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Hele huset
Arrangør Styret
Styret
Dato 22. mars 2023
Tid 23.59 - 00.00
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år

SØK SAMFUNDETSTYRET!

Samfundets påtroppende leder tar opp nytt Styre! Søknadsfrist 22. mars kl. 23.59.

Halo!

7.Mars var jeg så heldig å ble valgt som den neste lederen av Samfundet, men jobben videre klarer jeg ikke aleine, så jeg trenger din hjelp! Er du en person med stort engasjement, som tør å si din mening, utfordre og stille spørsmå? Ønsker du å være en tydelig stemme for studenter og jobbe for politisk gjennomslag? Har du lyst til å bidra mer til huset med det rare i? Da burde du søke Styret ved Studentersamfundet i Trondhjem!

Styret har ansvaret for Samfundets politiske profil og representerer Samfundet utad. Vi skal sette dagsorden gjennom ukentlige Samfundsmøter, høre på og fremme medlemmenes sak, oppdatere organisasjonen om pågående arbeid og å sørge for at alle medlemmene kjenner seg hjemme på huset.

Høres dette spennende ut? Har du spørsmål, eller ønsker å søke? Ta kontakt med meg på styret-opptak@samfundet.no. I tillegg kan jeg kontaktes for en uforpliktende kaffeprat eller mer informasjon om hva et verv i Styret innebærer på 41387419.

Søknadsfrist 22. mars kl. 23:59

Med vennlig hilsen
Påtroppende leder,
Astri Elgethun

Stillingsbeskrivelser:

Politisk nestleder

Som politisk nestleder vil du være med leder på politiske møter og være 1.vara i leders fravær. Du vil være med å sette den politiske agendaen, finne ut hvordan den skal settes i live og være med på å realisere det.

Organisatorisk nestleder

Som organisatorisk nestleder vil du sitte på styrets økonomiansvar, være fast referent under Samfundsmøtene og ha hovedansvaret for den driftende delen av styret.

Kommunikasjon- og relasjonsansvarlig

Kommunikasjon- og relasjonsansvarlig vil ha hovedansvaret for å oppdatere medlemmene om hva styret og organisasjonen gjør. Dette vil skje gjennom nyhetsbrev og en nyhetsside på samfundet.no. Rollen innebærer også å være kontaktpunktet mellom resten av studentfrivilligheten og omverden i samarbeid med leder.

Huskoordinator

Huskoordinator har hovedansvaret for drift og praktisk gjennomføring av styrets arrangementer. Stillingen krever at du opparbeider deg god kjennskap til Huset, Samfundets gjenger og administrasjon. Det er huskoordinators ansvar å koordinere mellom styret og gjengene på Huset under Samfundsmøter og delta i tekniske forum på Huset. Du vil og jobbe tett opp mot nybygg og SKP.

Samfundsmøte-ansvarlig

Samfundsmøteansvarlig har hovedansvaret rundt samfundsmøtene. Du vil jobbe med å planlegge møtene, booke innleder og sette fokus på dagsaktuelle temaer. Du vil også jobbe tett med debattansvarlig, leder for Samfundets debattkomité og komiteen, og kommer til forme vervene deres sammen.

Debattansvarlig

Som debattansvarlig er du både medlem av Styret og leder av Samfundets Debattkomité. Med dette er du tett involvert i planlegging, gjennomføring og ordstyring under både Samfundsmøtene og Onsdagsdebattene. En viktig del av vervet er også å bidra i kommunikasjonen mellom Debattkomiteen og Styret. Rollen tilbyr en unik kombinasjon av tematisk arbeid, styreoppgaver og personalansvar. Du vil også jobbe tett med samfundsmøte-ansvarlig, og dere vil utforme vervene deres sammen.

Internarrangementsansvarlig

Som Internarrangementsansvarlig vil du være ansvarlig for planlegging og koordinering av Styrets arrangementer utenom Samfundsmøtene. Dette er for eksempel Bydagen, 17. Mai, SIGP og mer. Under UKA ønsker Styret også å invitere andre Studentersamfund i Norge til Trondheim, og som internarrangementsansvarlig vil du få litt ekstra ansvar for opplegget rundt dette. Omvisningene styret har på huset vil man og ha hovedansvaret for.

PR- Ansvarlig

Som PR-ansvarlig er du ansvarlig for at Markedsføringsgjengen har det de trenger for å utarbeide grafikk som representerer de temaene som taes opp, og at Onsdagsdebattene og Samfundsmøtene blir markedsført effektivt. Du vil også representere Styret og debattkomiteen i PR-forum på Samfundet sammen med PR-ansvarlige fra andre gjenger og representanter fra Markedsføringsgjengen.

(Alle stillingsbeskrivelsene er med forbehold om endringer frem til styrets medlemmer er valgt og vil kunne tilpasses ut i fra egenskaper)

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler