Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør Styret
Styret
Dato 9. mars
Tid 18.00 - 20.00
Billett 0,- / 50,-
Aldersgrense 18 år (student), 20 år (ikke-student)

SAMFUNDSMØTE: DU SA IKKE NEI

I Norge rapporteres det at 1 av 5 kvinner har blitt voldtatt.

Dagens straffelov definerer voldtekt som å skaffe seksuell omgang ved “vold eller truende atferd” eller at motpart er “bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen.” Samtidig vet vi at det er vanlig for offeret å fryse til og ikke klare komme seg ut av situasjoner, også når vold ikke oppstår. Henleggelsesstatistikken er skyhøy, ressursene er få, og bevisbyrden er belastende. Nesten ingen blir dømt. Flere utsetter å anmelde, og enda flere tør ikke. Mørketallene er også høye da mange verken oppsøker hjelp eller anmelder.

Flere land i Europa har i dag en samtykkelov, eller er i gang med å innføre en. Hvordan kan den implementeres i Norge? Hvordan oppleves det for utsatte å få hjelp i dag? Er samtykkelov det som må til når loven i dag svikter?

Samtykkelov er en kampsak tett knytta til kvinnebevegelsen. Kom til Storsalen 9. mars, dagen etter kvinnedagen, og fortsett kampen!

Dagsorden:https://samfundet.no/upload/documents/files/000/001/203/Dagsorden__Samtykkkkkk!.docx.pdf?1709830838

Presse? Spørsmål? Send til styret@samfundet.no

Reservere bord? Send til styret-bordreservasjon@samfundet.no

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler