Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør Styret
Styret
Dato 13. september 2014
Tid 19.00 - 21.00
Billett
Aldersgrense 18 år

Samfundsmøte: Studentenes rusbruk

Hva kjennetegner rusvanene til dagens studenter? Hvilke helsemessige og økonomiske konsekvenser kan rusbruk og avhengighet ha?

Den 03. september ble studentenes helse- og trivselsundersøkelse (ShoT) 2014 publisert. Dette er en undersøkelse som gjøres med noen års mellomrom for å avdekke tendenser innen rusbruk, psykisk helse og trivselsnivå blant studentene i landet. Disse funnene gir også gode pekepinner på hvilke utfordringer samfunnet vil stå ovenfor fremover dersom problemene ikke taes tak i.

Kveldens innleder er Katrin Øien fra Kompetansesenter rus (KoRus). Hun vil ta for seg noen av hovedfunnene i rapporten, samt gå inn på problemstillinger knyttet til studenter og rusbruk. I tillegg vil hun skissere hvilke tiltak som kan gjøres for å forebygge og begrense rusavhengighet.

Mer info kommer.

Reservasjon: Reservering av bord åpner 48 timer før Samfundsmøtet starter. For reservasjon send mail til styret-huskoordinator@samfundet.no. Dersom møtet starter klokka 19.00 en lørdag, kan du altså reservere fra 19.00 den foregående torsdagen. I alle tilfeller gjelder førstemann til mølla–prinsippet. Bordreserveringen stenger fire timer før Samfundsmøtet starter.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler