Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør Styret
Styret
Dato 27. april 2016
Tid 19.00 - 21.00
Billett 0,- medlem / 50,- ikke-medlem
Aldersgrense 18 år

Generalforsamling

En gang i året avholder Studentersamfundet generalforsamling. Her møter Samfundets medlemmer, og årsmelding og regnskap blir presentert for godkjenning.

Studentersamfundet er en organisasjon, og som alle andre organisasjoner avholder også vi generalforsamling. Her møter Samfundets medlemmer, og som medlem er du medeier av Samfundet. Deltagelse er makt!

Dagsorden og belsutningsprotokoll finner du her.

Innkomne saker på dagsorden må være Styret i hende senest fire dager før generalforsamlingen.

Studentersamfundets årsberetning finner du her.


Dersom du ønsker å reservere bord, åpner mulighetene for dette torsdag 25.04.2016 kl.12:00. For reservasjon, send mail til styret-bordreservasjon@samfundet.no. Det er maksimalt plass til 6 personer ved hvert bord, og et begrenset antall bord. Bordreservering stenger lørdag 27.04.2016, kl.14:00. Dette er et gratis tilbud for de som ønsker bordplass. Tilbudet er åpent for alle som ønsker det, men er ikke nødvendig for å få sitteplass under møtet.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler