Information
Restaurant
Events
Volunteer

Norsk
Member
Internal
Area Storsalen
Organizer Styret
Styret
Date 24. October 2020
Time 18:00 - 20:00
Ticket Registration
Age limit 18 years

This event will be in Norwegian

This event will be in Norwegian

Anoreksi, bulimi, og overspisningslidelser er bare tre av mange former for spiseforstyrrelser. Personer med spiseforstyrrelser har ofte et anstrengt forhold til både mat, spising, kropp og vekt—og anstrengelsen kan komme i en rekke former. Du kan føle deg for liten, for stor, for lite muskuløs, for muskuløs, for mett og for sulten. Uavhengig av hvilken variant det gjelder, er spiseforstyrrelser en lidelse som overskygger andre sider av livet, og krever enormt med både tid og ressurser. Det kan føre til både mentale og fysiske plager både under og etter, og anoreksi er den psykiske lidelsen i Norge som har høyest dødelighet.

Spiseforstyrrelser er ikke noe man er født med, men noe som utvikler seg over tid. Kvinner er mest utsatt—spesielt i ungdomsalderen og tidlig i tyveårene. Det er anslått at over 5% av kvinner i alderen 15-44 år sliter med diagnostiserte spiseforstyrrelser, og langt flere med mildere spiseforstyrrelser som fort utvikler seg i feil retning. Hva er det som skjer med kroppen når man utvikler et anstrengt forhold til mat? Hva kommer det av—og hvor er veien ut? Hva skjer når du ikke lenger kjenner igjen deg selv?

Med oss for å diskutere dette har vi Anne Benschop Plathe som selv har slitt med spiseforstyrrelser i over 8 år og nå har tilknytning til den landsdekkende organisasjonen rådgivning for spiseforstyrrelser, og utdannet lege fra NTNU med spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri og overlege ved BUP Kaja Haugen.

Member's tickets can be changed to non-member's tickets, by paying the difference at the main door on the day of the concert. Before you enter Samfundet you have to familiarize yourself with our infection control routines. You will find them here

Events at the Student Society can be adapted for visitors with movement and hearing impairment. See here for more information.

Sponsors
Festivals