Information
Restaurant
Events
Volunteer

Norsk
Member
Internal
Area Storsalen
Organizer Styret
Styret
Date 22. April 2015
Time 18:00 - 20:00
Ticket 0,- MEDLEM / 40,- IKKE MEDLEM
Age limit 20 years

Annual general meeting

En gang i året avholder Studentersamfundet generalforsamling. Her møter Samfundets medlemmer, og årsmelding og regnskap blir presentert for godkjenning.

Studentersamfundet er en organisasjon, og som alle andre organisasjoner avholder også vi generalforsamling. Her møter Samfundets medlemmer, og som medlem er du medeier av Samfundet. Deltagelse er makt!

Dagsorden finner du her: https://www.samfundet.no/upload/documents/files/000/000/188/20150422_-_Dagsorden.pdf?1429544715

Innkomne saker på dagsorden må være Styret i hende senest fire dager før generalforsamlingen.

Studentersamfundets årsberetning finner du her:

https://www.samfundet.no/upload/documents/files/000/000/190/%C3%85rsberetning_siste_utkast.pdf?1429551191

Bordreservasjon: Reservering av bord åpner 48 timer før Samfundsmøtet starter, altså 18.00 Mandag 20.04.
For reservasjon send mail til styret-huskoordinator@samfundet.no. I alle tilfeller gjelder førstemann til mølla–prinsippet. Bordreserveringen stenger fire timer før Samfundsmøtet starter.

Events at the Student Society can be adapted for visitors with movement and hearing impairment. See here for more information.

Sponsors
Festivals