Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør Styret
Styret
Dato 22. april 2015
Tid 18.00 - 20.00
Billett 0,- MEDLEM / 40,- IKKE MEDLEM
Aldersgrense 20 år

Generalforsamling

En gang i året avholder Studentersamfundet generalforsamling. Her møter Samfundets medlemmer, og årsmelding og regnskap blir presentert for godkjenning.

Studentersamfundet er en organisasjon, og som alle andre organisasjoner avholder også vi generalforsamling. Her møter Samfundets medlemmer, og som medlem er du medeier av Samfundet. Deltagelse er makt!

Dagsorden finner du her: https://www.samfundet.no/upload/documents/files/000/000/188/20150422_-_Dagsorden.pdf?1429544715

Innkomne saker på dagsorden må være Styret i hende senest fire dager før generalforsamlingen.

Studentersamfundets årsberetning finner du her:

https://www.samfundet.no/upload/documents/files/000/000/190/%C3%85rsberetning_siste_utkast.pdf?1429551191

Bordreservasjon: Reservering av bord åpner 48 timer før Samfundsmøtet starter, altså 18.00 Mandag 20.04.
For reservasjon send mail til styret-huskoordinator@samfundet.no. I alle tilfeller gjelder førstemann til mølla–prinsippet. Bordreserveringen stenger fire timer før Samfundsmøtet starter.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler