Information
Restaurant
Events
Volunteer

Norsk
Member
Internal
Area Klubben
Organizer Styrets debattkomité
Date 25. February
Time 18:00 - 19:30
Ticket Registration
Age limit 18 years

This event will be in Norwegian

This event will be in Norwegian

Er du ikke medlem, men ønsker å delta? Kontakt styret-pr@samfundet.no.

——

Prestasjonsfremmende midler har lenge fått mye fokus i idretten, og stadig dukker det opp nye tilfeller hvor både nåværende og tidligere idrettsutøvere får strenge straffer for å bli tatt i ulike former for doping. Allikevel er det ikke bare i idretten man ser bruken av prestasjonsfremmende midler, men også i andre prestasjonskrevende arenaer som i studiene og på arbeidsplassen. Skulle du har behov for å kjøre en natt med intens lesing før eksamen finnes det midler der ute både for å øke fokuset og å holde seg våken med minimale bivirkninger.

Så hvorfor tar samfunnet så sterk avstand fra slike prestasjonsfremmende midler? Hvorfor er medisiner som dokumentert bedrer konsentrasjonsevnen så strengt regulert, og kun kan skrives på resept om man har spesifikke diagnoser? Er det medisinske eller moralske argumenter som veier tyngst når vi bestemmer hvilke legemidler som er reseptbelagte og ikke? Hva er risikoen med å ta slike medisiner? Er dagens lover og regler begrensende for et potensielt supersamfunn?

Med oss på torsdag har vi lege og medisinsk rådgiver i legemiddelverket Steinar Madsen og norsk statsviter, skribent, og kommentator Aksel Braanen Sterri!

——

Spørsmål? Kontakt styret-pr@samfundet.no eller send melding på Facebook.

Presse? Kontakt styret-presse@samfundet.no.

Møtet streames på samfundet.no/live og Samfundets YouTube-kanal. Møtet blir også lastet opp i sin helhet på YouTube-kanalen i etterkant.

Før du kommer på Samfundet er det viktig at du har satt deg inn i våre rutiner. De finner du her: samfundet.no/smittevern.

Member's tickets can be changed to non-member's tickets, by paying the difference at the main door on the day of the concert. Before you enter Samfundet you have to familiarize yourself with our infection control routines. You will find them here

Events at the Student Society can be adapted for visitors with movement and hearing impairment. See here for more information.

Sponsors
Festivals