Information
Restaurant
Events
Volunteer

Norsk
Member
Internal
Area Storsalen
Organizer Styret
Styret
Date 17. April 2021
Time 18:00 - 20:00
Ticket Registration
Age limit 18 years

This event will be in Norwegian

This event will be in Norwegian

Grunnet usikkerhet rundt retningslinjer har vi enda ikke åpnet for påmeldinger. Følg med i arrangementet for mer informasjon fortløpende!

——

Den 22. juli i år er det 10 år siden terrorangrepet på Utøya, det verste på norsk jord i historien. Dette var et politisk angrep, med rot i hat og fremmedfrykt.

Nå ønsker vi å sammen minnes, hedre de vi savner, og se på hvordan dette har påvirket oss som samfunn i ettertid. Det har vært et tiår preget av savn, rettssak, minnesmerker og gjenoppbygging. Det er viktig å ikke glemme, og i en verden som blir stadig mer splittet og polarisert må vi huske på hvorfor det er så viktig at vi står sammen og gir hverandre styrke. Vi må sammen sørge for at slikt hat og fremmedfrykt ikke får slå rot i samfunnet vårt, og holde oss bevisste på hvordan våre holdninger påvirker det politiske klimaet.

Det er flere av våre studenter som selv var tilstede på Utøya, eller kjente noen. Dette møtet vil se på hvordan dette påvirket oss som nasjon, men vil også være en minnemarkering for de som mistet sitt liv denne dagen. Med oss for å snakke om dette kommer lederen for AUF i 2011 Eskil Pedersen, politiker for Arbeiderpartiet Trondheim og deltager på Utøya Sofie Løvdahl, og forsker på ekstrempolitiske holdninger Øyvind Bugge Solheim.

——

Spørsmål? Kontakt styret-pr@samfundet.no eller send melding på Facebook.

Presse? Kontakt styret-presse@samfundet.no.

Møtet streames på samfundet.no/live og Samfundets YouTube-kanal. Møtet blir også lastet opp i sin helhet på YouTube-kanalen i etterkant.

Før du kommer på Samfundet er det viktig at du har satt deg inn i våre rutiner. De finner du her: samfundet.no/smittevern.

Events at the Student Society can be adapted for visitors with movement and hearing impairment. See here for more information.

Sponsors
Festivals