Information
Restaurant
Events
Volunteer

Norsk
Member
Internal
Area Storsalen
Organizer Styret
Styret
Date 17. May
Time 18:00 - 20:00
Ticket Registration
Age limit 18 years
Full

This event will be in Norwegian

This event will be in Norwegian

I fjor ble festmøtet digitalt, men i år ser det igjen ut som vi får lov til å synge, tale og feire på vårt eget runde røde i Elgeseter gate. Vi får besøk av en rekke av våre kunstneriske gjenger, og gleder oss til å igjen høre 'Nu klinger' gjalle veggimellom i Storsalen.

——

Spørsmål? Kontakt styret-pr@samfundet.no.

Presse? Kontakt styret-presse@samfundet.no.

Festmøtet streames på Facebook, samfundet.no/live og Samfundets YouTube-kanal. Festmøtet blir også lastet opp i sin helhet på YouTube-kanalen i etterkant.

Før du kommer på Samfundet er det viktig at du har satt deg inn i våre rutiner. De finner du her: samfundet.no/smittevern.

Member's tickets can be changed to non-member's tickets, by paying the difference at the main door on the day of the concert. Before you enter Samfundet you have to familiarize yourself with our infection control routines. You will find them here

Events at the Student Society can be adapted for visitors with movement and hearing impairment. See here for more information.

Sponsors
Festivals