Information
Restaurant
Events
Volunteer

Norsk
Member
Internal
Area Storsalen
Organizer Styret
Styret
Date 22. January
Time 18:00 - 20:00
Ticket Free entrance
Age limit 18 (student), 20 (non-student)

This event is in Norwegian

This event is in Norwegian

Spørsmål? Kontakt styret-pr@samfundet.no
Presse? Kontakt styret-presse@samfundet.no


Norge har gjennom parisavtalen forpliktet seg til å redusere utslippet av klimagasser. For å nå dette målet benyttes virkemidler som avgifter, støtteordninger, kvotehandel, standarder for teknologi, samt ulike andre former for reguleringer.

Grønn kapitalisme og teknologi trekkes ofte frem som løsningen på klimakrisen, vi skal finne grønne løsninger på hvordan vi kan fortsette med et kapitalistisk forbrukersamfunn. Men lar dette seg egentlig gjøre? Hvilke tiltak og endringer får politikerne faktisk gjort? Er Norge faktisk på vei mot en grønn fremtid? Innledere presenteres fortløpende.

Bli med på semesterets første Samfundsmøte lørdag 22 januar kl.18:00 i Storsalen på Studentersamfundet i Trondhjem, vi ses!

Events at the Student Society can be adapted for visitors with movement and hearing impairment. See here for more information.

Sponsors
Festivals