Information
Restaurant
Events
Volunteer

Norsk
Member
Internal
Area Klubben
Organizer Samfundets Debattkomité
Date 26. October 2022
Time 19:00 - 21:00
Ticket Free entrance
Age limit 18 (student), 20 (non-student)

Onsdagsdebatt: Reform i toppform

This event is in norwegian

Solbergregjeringen ønsket seg mange offentlige reformer da de tiltrådte i 2013 og en stor del av det politiske prosjektet til regjeringen innebar reformer i politi, region og jernbane. Hovedmålet til en sosial reform er å endre et system til noe som forhåpentligvis er bedre i for eksempel kvalitet eller effektivitet. Den nye regjeringen til Senterpartiet og Arbeiderpartiet har hatt som et viktig mål å reversere noen av disse reformene, som de mener at er feilslåtte. Det siste året har vi sett reverseringer i regionreformen som både er ønsket og uønsket i lokaldemokratiet og et forsøk på å gjennomføre en kontroversiell reversering av domstolsreformen. Er det riktig av den nye regjeringen å bruke så mye tid og ressurser på å reformere reformene? Reverseringen av den allerede svindyre regionreformen er ekstremt dyr, og for mange heller ikke veldig ønsket. Er reformer på reformer på reformer den mest effektive og beste måten å styre landet på?

For å debattere dette har vi Maren Grøthe fra Senterpartiet, Mari Holm Lønseth fra Høyre og André Skjelstad fra Venstre.

Events at the Student Society can be adapted for visitors with movement and hearing impairment. See here for more information.

Sponsors
Festivals