Information
Restaurant
Events
Volunteer

Norsk
Member
Internal
Area Storsalen
Organizer Styret
Styret
Date 6. April
Time 18:00 - 20:00
Ticket 0,- / 50,-
Age limit 18 (student), 20 (non-student)

SAMFUNDSMØTE: STUDENTENE MØTER MADS GILBERT

This event is in Norwegian

Saksdokumenter for møtet: https://samfundet.no/upload/documents/files/000/001/212/Dagsorden__Studentene_m%C3%B8ter_Mads_Gilbert.docx.pdf?1712247833

Siden 7. oktober er det over 31 000 døde palestinere, og av disse 12 000 barn. Tallene øker minutt for minutt. Barn dør av sult og mangel på akutt helsehjelp, samtidig som de forsørger barn yngre enn seg selv. Kronisk syke palestinere står uten behandlingen de trenger for å overleve. Kvinner er så utsultede at de ikke har nok næring i kroppen til å amme sine nyfødte. Palestinske menn leter etter likene til sine familiemedlemmer i bomberuinene. Det finnes ingen trygghet for de over 2 millioner palestinerne på Gazastripen. Angrepene mot sivilbefolkningen anses nå som den største humanitære katastrofen i vår tid og kalles et folkemord.

Dette starter derimot ikke 7. oktober 2023. Gaza har vært ustatt for en rekke kriger siden staten Israels grunnleggelse i 1948, og spesielt etter den ulovlige blokkaden av Gaza startet i 2007. Siden da har det vært regelmessige bombekampanjer over Gaza, både i 2008, 2012, 2014 og 2021, under de fleste av disse krigene har Mads Gilbert vært på bakken i Gaza som anestesilege.

Humanitære hjelpeorganisasjoner forsøker å komme seg inn i Gaza for å sikre at sivilbefolkningen får rent vann, mat og tilgang på nødvendige medisiner. NORWAC er en av disse, hvor Mads Gilbert er medlem. Etter nesten akkurat seks måneder med kontinuerlige angrep på den palestinske sivilbefolkningen kommer Mads Gilbert til Storsalen for å gi oss innsikt i situasjonen slik han har sett den i over 25 år til nå.

Ta med rødt medlemskort for å stemme over forslag til kampfondbevilgning!

"Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte lørdag 06. april 2024 bevilger herved 15.000 kr (10 %) fra Studentersamfundets Kampfond til Leger Uten Grenser sitt arbeid i Gaza og omkringliggende områder. Sivilbefolkningen i Gaza utsettes for ufattelige lidelser i en urettferdig krig som verdenssamfunnet svikter i å stanse. Midler som går til Leger Uten Grensers arbeid i Gaza og omegn går per 07. februar til å yte nødvendig helsehjelp ved de institusjonene i sørlige Gaza hvor Leger Uten Grenser er til stede, til humanitære ressurser til sivilbefolkningen, og til støtte til fremdeles operative helseinstitusjoner nord i Gaza."

  • Forslaget fremmes av Studenter Uten Grenser Trondheim

Arrangementet foregår i samarbeid med Studenter for Palestina og ISFiT.

Presse? Spørsmål? Send til styret@samfundet.no

Reservere bord? Send til styret-bordreservasjon@samfundet.no

Events at the Student Society can be adapted for visitors with movement and hearing impairment. See here for more information.

Sponsors
Festivals