Information
Restaurant
Events
Volunteer

Norsk
Member
Internal
Area Storsalen
Organizer Styret
Styret
Date 6. February 2016
Time 19:00 - 21:00
Ticket Ticket included with entrance
Age limit 18 years

Samfundsmøte: Africas last colony

Siden 1975 har Vest-Sahara vært okkupert av Marokko og kalles derfor “Afrikas siste koloni”. Til tross for et hundretalls resolusjoner i FN som bekrefter saharawienes rett til selvbestemmelse, er den politiske friheten for saharawier i området så godt som ikke-eksisterende. Området er rikt på naturressurser, men disse kontrolleres av Marokko og utnyttes av internasjonale selskaper uten å komme saharawiene til gode.

I januar i år reiste rundt 60 nordmenn til Vest-Sahara for å få innblikk i konflikten og den problematiske menneskerettighetssituasjonen i området. Samtlige ble deportert av marokkansk politi, blant dem også en gruppe NTNU-studenter tilknyttet Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). I samarbeid med SAIH Trondheim ønsker vi å belyse denne kompliserte konflikten, som mange dessverre vet for lite om. Hvorfor hører vi så lite om konflikten? Hvorfor har ikke FN større gjennomslagskraft? Til Samfundsmøtet kommer Erik Hagen, daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara.


Dagsorden og beslutningsprotokoll: https://www.samfundet.no/saksdokumenter

Dersom du ønsker å reservere bord, åpner mulighetene for dette torsdag 04.02.2016, kl.12:00. For reservasjon, send mail til "styret-bordreservasjon@samfundet.no". Det er maksimalt plass til 6 personer ved hvert bord, og et begrenset antall bord. Bordreservering stenger lørdag 06.02.2016, kl.14:00. Dette er et gratis tilbud for de som ønsker bordplass. Tilbudet er åpent for alle som ønsker det, men er ikke nødvendig for å få sitteplass under møtet.

Events at the Student Society can be adapted for visitors with movement and hearing impairment. See here for more information.

Sponsors
Festivals