Information
Restaurant
Events
Volunteer

Norsk
Member
Internal
Area Storsalen
Organizer Styret
Styret
Date 25. October 2014
Time 19:00 - 21:00
Ticket
Age limit 18 years

Samfundsmøte: The Welfare State

I fremtiden vil andelen yrkesaktive i Norge synke i takt med den fortsettende eldrebølgen. Betyr dette at vi må jobbe mer og øke skatt, eller eventuelt skjære ned på velferden alt i alt?

Kristin Clemet fra tankesmien Civita og Marte Gerhardsen fra tankesmien Agenda kommer for å gjøre rede for sine tanker rundt velferdstatens fremtid.

KUP, Kunst Under Press, står for denne kveldens kunsteriske innslag.

Bordreservasjon: Reservering av bord åpner 48 timer før Samfundsmøtet starter. For reservasjon send mail til styret-huskoordinator@samfundet.no. Dersom møtet starter klokka 19.00 en lørdag, kan du altså reservere fra 19.00 den foregående torsdagen. I alle tilfeller gjelder førstemann til mølla–prinsippet. Bordreserveringen stenger fire timer før Samfundsmøtet starter.

Events at the Student Society can be adapted for visitors with movement and hearing impairment. See here for more information.

Sponsors
Festivals