Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør Styret
Styret
Dato 4. februar 2015
Tid 19.00 - 21.00
Billett
Aldersgrense 20 år

Dyrevelferd

Hvilket ansvar har vi for dyrenes ve og vel?

Lovendringsforslaget som skulle behandles på dette møtet er trukket. Nytt lovendringsforslag med ny ordlyd er fremmet og finnes her. Dette blir behandlet på møtet 21.02. Presentasjon av lovforslaget vil skje på 04.02 møtet.


Så lenge mennesker har levd i samfunn, både større og mindre, har vi hatt former for dyrehold. Ettersom befolkningen vokser har dyrehold med det formålet å produsere mat blitt mer og mer industrialisert. Er en slik utvikling forenelig med tanken om at dyra skal ha det bra? Har vi et ansvar for at dyrevelferden ivaretas? Hva er tilstanden i den norske dyreindustrien per i dag?

Randi Opperman Moe, leder for Forskergruppe Dyrevelferd ved Norges Veterinærhøgskole vil gi oss en innføring i dyreetikk og hvordan mennesket har tenkt rundt dette gjennom tidene.

Til oss kommer også Lars Morten Rosmo, fylkesleder for Sør-Trøndelag Bondelag, og NOAH-medlem Gunnar Vartdal.

Siri Martinsen fra NOAH har dessverre måttet melde forfall til dette møtet.


Bordreservasjon: Reservering av bord åpner 48 timer før Samfundsmøtet starter, altså 19.00 Mandag 02.02.
For reservasjon send mail til
styret-huskoordinator@samfundet.no. I alle tilfeller gjelder førstemann til mølla–prinsippet. Bordreserveringen stenger fire timer før Samfundsmøtet starter.

Dagsorden finner du *her *.

Møtet er åpent for alle - se billettpriser og aldersgrenser.

Møtet streames på dusken.no/tv

Stikkord: møte , samfundsmøte

Foto: Sigurd Fandango.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler