Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør Styret
Styret
Dato 20. september 2014
Tid 19.00 - 21.00
Billett
Aldersgrense 18 år

Samfundsmøte: Norges våpeneksport

Norsk våpenindustri og eksport, - om krig og fred og sånn.

I 2013 eksporterte Norge våpen og ammunisjon for 2,1 milliarder norske kroner. I følge SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) er er vi nummer 18 på listen over verdens største våpeneksportører. Norges våpeneksport er regulert av utenriksdepartementet og i 2013 signerte vi, som et av de første landene, på FNs Våpenhandelsavtale som legger ytterligere restriksjoner på salg og eksport.

Det offentlige rom er splittet i debatten om norsk våpenindustri og eksport, den ene siden spiller på hvor uetisk våpensalg er og mener at reguleringene ikke fungerer, og ønsker såkalte sluttbrukrerklæringer for at våpnene ikke skal selges/distribueres videre til tredjeparter vi ikke kan føre handel med.
Den andre siden spiller på at norsk industri er liten nok som den er, og at våpenindustri har potensiale til å utgjøre en vesentlig del av nasjonalproduktet når vi ikke lenger kan ligge på olje-madrassen.
Det finnes altså gode argumenter for begge sider, og denne kvelden vier vi til akkurat denne diskusjonen.

Med oss for kvelden har vi Tove Lie, forfatter av boken “Fredsnasjonens grenseløse våpenhandel” som adresserer akkurat hvordan Norsk våpenmateriell finner veien over hele kloden og spesielt steder det kanskje ikke skal være. I tillegg er hun ansvarlig redaktør for nettavisen Khrono.

Kveldens andre innleder er Christian Tybring-Gjedde, Stortingsrepresentant og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen. I perioden 1992 - 2005 arbeidet han i Forsvarsdepartementet og NATO med ulike problemstillinger knyttet til utvikling og internasjonalt samarbeid om forsvarsmateriell.
I tillegg har han vært fylkesleder i Oslo FRP fra 2010 til 2014.

Reservasjon: Reservering av bord åpner 48 timer før Samfundsmøtet starter. For reservasjon send mail til styret-huskoordinator@samfundet.no. Dersom møtet starter klokka 19.00 en lørdag, kan du altså reservere fra 19.00 den foregående torsdagen. I alle tilfeller gjelder førstemann til mølla–prinsippet. Bordreserveringen stenger fire timer før Samfundsmøtet starter.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler