Information
Restaurant
Events
Volunteer

Norsk
Member
Internal
Area Storsalen
Organizer Styret
Styret
Date 27. February
Time 18:00 - 20:00
Ticket Registration
Age limit 18 years

This event will be in Norwegian

This event will be in Norwegian

Er du ikke medlem, men ønsker å delta? Kontakt styret-pr@samfundet.no.

——

I dag er stadig flere forskere overbevist om at vinduet vi hadde til å snu helt på klimaendringene for lengst er lukket. Våre bremser har for lengst røket, og vi kjører i full fart inn i masseutryddelser, ekstreme tropiske stormer og oversvømte byer. Konsekvensene av klimaendringene kommer til å bli katastrofale, og nå er det for sent å snu.

Gjennomsnittstemperaturen har økt med cirka en grad siden den før-industrielle tiden. Allerede har har vi sett massive konsekvenser i form av blant annet tropiske stormer, smeltende isbreer, og massive skogbranner. Hva skjer når gjennomsnittstemperaturen øker tre-fire grader til, slik det er forutsatt at den kommer til å gjøre? Hva skjer med artene som i løpet av millioner av år har tilpasset seg et visst klima—og nå må gjøre det samme over bare noen tiår?

Det snakkes stadig om ekstremtørke ved ekvator, et druknet Nederland, og utdødde tigere i Kina. Hva blir konsekvensene for oss nordmenn? Betyr klimaendringene at vi ikke lenger kan kjøpe avokado året rundt, og ikke ta 15 minutter lange dusjer? Eller er det flere katastrofale realiteter vi må befinne oss i?

Kan vi påstå at vi har noe form for moralsk kompass når Norge ikke gjorde nok når konsekvensene av våre handlinger herjer som verst i mer utsatte land, og vi heller brukte tiden på å krangle om prisen på bompenger?

Med oss for å diskutere om dette har vi forsker ved CICERO Borgar Aamaas, samfunnsforsker ved indøk NTNU Heidi Rapp Nilsen, og forsker ved institutt for tverrfaglige kulturstudier på NTNU Marius Korsnes

——

Spørsmål? Kontakt styret-pr@samfundet.no eller send melding på Facebook.

Presse? Kontakt styret-presse@samfundet.no.

Møtet streames på samfundet.no/live og Samfundets YouTube-kanal. Møtet blir også lastet opp i sin helhet på YouTube-kanalen i etterkant.

Før du kommer på Samfundet er det viktig at du har satt deg inn i våre rutiner. De finner du her: samfundet.no/smittevern.

Member's tickets can be changed to non-member's tickets, by paying the difference at the main door on the day of the concert. Before you enter Samfundet you have to familiarize yourself with our infection control routines. You will find them here

Events at the Student Society can be adapted for visitors with movement and hearing impairment. See here for more information.

Sponsors
Festivals